תקנון בית הכנסת נופית

מעמד בית הכנסת:

כללי:

בית הכנסת 'נופית' נועד לשמש את כל תושבי הישוב נופית , ותקנון זה נוסח מתוך התחשבות מרבית בייעוד זה ומתוך רצון כי כל תושב יוכל לחוש שייכות לבית הכנסת.

 • כל עוד לא מונה רב רשמי ליישוב, הרב יעקב מור יוסף - רב מועצת זבולון הוא הסמכות הרוחנית העליונה, כשלצידו משמש הרב שלום ג'רבי שקיבל את אישורו של רב המועצה, כרב בית הכנסת בפועל. ולידם משמשים ועד בית כנסת.
 • בית הכנסת ינוהל תמיד לפי מנהגי ישראל שמדור לדור לפי פסקי מרן השו"ע והרמ"א והפוסקים שאחריהם שבכל דור ודור וכמקובל בבתי כנסת אורתודוקסיים ועל פי הוראות הרבנות הראשית לישראל. באולם בית הכנסת תשמר ההפרדה הגמורה בין נשים לגברים (כיום במבנה הזמני על ידי המחיצה הקיימת ובמבנה הקבע בשתי קומות).
 • בית הכנסת לא ישתייך לשום גוף פוליטי ולא ישתף פעולה איתו.
 • בית הכנסת נקבע לתפילה ולימוד תורה ולא ישמש למטרות אחרות.
 • המקומות בבית הכנסת אינם קבועים לא תינתן לאף אדם זכות חזקה קבועה במקום כלשהו בבית הכנסת.

 

ניהול בית הכנסת:

 • בית הכנסת ינוהל ע"י ועד בית הכנסת המורכב משני גבאים מתוך המתפללים הקבועים, האחראים על הפעילות השוטפת של בית הכנסת.
 • חברי הועד יבחרו על ידי המתפללים הקבועים ומתוך המתפללים הקבועים, אחת לשלוש שנים על פי הצורך.
 • פעילות הועד כוללת את כל הניהול השוטף של ביה"כ, ניהול קופת ביה"כ, תיאום שמחות, קשר מול ועד היישוב המועצה וגופיים ממלכתיים אחרים, תחזוקת ביהכ'נ, תכנון וביצוע של אירועי ביה"כ כגון סיורים ואירועי חגים.
 • קופת בית הכנסת מורכבת מתקציב ועד מקומי נופית, ומתקציב רב המועצה, בנוסף לתרומות המתפללים.
 • גזבר בית הכנסת (אחד מחברי הועד שיבחר) אחראי לניהול התקציב, ולשיתוף פעולה עם מנכ"ל הישוב בהקצבת הועד המקומי, ועם רב המועצה בהקצבתו.
 • אחת לתקופה לפי החלטת הועד, תתקיים ישיבה אליה יוזמנו כל מתפללי בית הכנסת הקבועים (במודעה על לוח בית הכנסת) לעידכון שוטף.

 

כבוד בית הכנסת:

 • על מנת לשוות לבית הכנסת מראה מכובד והולם, אין להכניס לבית הכנסת שום עלון או חוברת וכן אין להכניס שום קופת צדקה. למעט עלונים ופרסומים שיו"ל על ידי בית הכנסת.
 • כל תרומת ספרים מחייבת תיאום עם רב ביה"כ.
 • מפאת קדושת המקום ורגשות המתפללים, אין להכניס בשבת לבית הכנסת טלפונים ניידים פועלים ומצלמות.

 

אבלים ובעלי יום זיכרון:

 • רב בית הכנסת יעמוד לרשות האבלים בכל שאלה או עזרה בקשר לענייני האבלות, סידורי הלויה והאזכרות, ובאם המשפחה רוצה ינסה אף לארגן מנין בבית האבלים.
 • בעליה לתורה, דרגת העדיפות ביניהם תקבע על פי ההלכה ועל פי קביעת רב ביה"כ.
 • באחריות בעל ה'חיוב' לפנות לרב ביה"כ או לאחד מחברי הועד להודיע על הצורך בעליה.

 

שמחות:

[ברית מילה, זבד הבת, בר מצוה, שבת חתן, שבע ברכות]
 • רב בית הכנסת וועד בית הכנסת יעמוד לרשות בעלי השמחה, בכל שאלה בעניין השמחה בבית הכנסת
 • השמחות בבית הכנסת הם על בסיס 'הקודם זוכה'.
 • על שבת בר מצוה או שבת חתן יש להודיע לרב בית הכנסת, לכל הפחות שלושה חדשים מראש.
 • כל משפחה תוכל לבחור לעצמה את המורה שילמד את בנה לקרוא בתורה.
 • בסיום התפילה יתקיים 'קידוש' וכיבוד קל לאורחים, סכום הכיבוד יקבע מעת לעת על ידי הועד, והוא כולל את עלות המצרכים לכיבוד בתוספת עלות סידור השולחן והנקיון המשולם לנערים המנקים את ביה"כ. את רשימת המצרכים הנקנים עבוד הקידוש ניתן לראות באתר 'נופית מורשת'.
 • משפחות שאין בכוחם לקנות את מצרכי הקידוש, יוכלו לפנות בצנעה לאחד מחברי הועד ובית הכנסת ישתתף בקניית המצרכים.
 • באפשרות המשפחה לבחור לקנות בעצמה את המוצרים, ובלבד שהם יהיו כשרים ויובאו לבית הכנסת לפני כניסת השבת.

 

ימי חג ומועדים מיוחדים:

 • בבית הכנסת יצוינו אך ורק החגים הנהוגים על ידי הרבנות הראשית לישראל.
 • בראש השנה וביום כיפור העליות ימכרו וינתנו לכל המרבה במחיר, למעט עליית הרב.
 • רב בית הכנסת וועד בית הכנסת ידאגו בתקפות החגים לכל העניינים הנלוים כגון מכירת חמץ בזמן פסח ומכירת ארבעת המינים בתקופת סוכות.

 

פעילויות מורשת ישראל:

 • ועד בית הכנסת יקיים פעילויות מורשת ישראל כגון סיורי בר ובנות מצוה, ביקורי ילדים בבית הכנסת וציוני חגים כשמחת תורה ול"ג בעומר.
 • ועד בית הכנסת ישתף פעולה עם ועד היישוב ורב המועצה בכל מה שקשור לפעילות מורשת ישראל ביישוב.

 

אתר נופית מורשת

 • לבית הכנסת אתר אינטרנט בשם "נופית מורשת"
 • מטרת האתר לעדכן את זמני התפילות, פירסום מאמרים תורניים ופירסום לוחות האירועים ועוד.
 • על תחזוקת האתר מופקד  רב בית הכנסת

 

ויהי רצון שנמצא חן וחסד בעיני אלוקים ואדם, נזכה לקיים את השלום האחוה והרעות בבית ה' והשכינה תשרה במעשה ידינו.

 

ובזה באנו על החתום
ועד בית הכנסת                                                                          שלום ג'רבי
                                                                                                רב בית הכנסת