לא תעשה לך פסל וכל תמונה

לא תעשה לך פסל וכל תמונה

בפרשתנו זו נקרא על המגבית הראשונה בתולדות עם ישראל. היא נערכה זמן קצר אחרי מעמד הר סיני. מאז מלומד עמנו,