משמעות הנר

משמעות הנר

בעוד פרשת השבוע שומרת על תנופת ההכנות שהחלה בה בפרשה הקודמת, וממשיכה בהנחיות לקראת המבצע הגדול של הקמת המשכן –

משמעותם של הבגדים

משמעותם של הבגדים

האלוקים ברא בעצמו את הבגדים לאדם, כמו שכתוב בספר בראשית ויעש ה' לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" הבנת עובדה זו