האם נטלה מפרעה זכות הבחירה?

האם נטלה מפרעה זכות הבחירה?

בתחילת פרשתנו, אומר האלוקים למשה: "בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את לבו (…שמות י, א.) והשאלה שזועקת היא, הרי אנו למדנו

החודש הזה לכם..

החודש הזה לכם..

  בטרם הוכתה מצרים במכה העשירית והאחרונה, מכת בכורות, שמעו משה ואהרן את ההוראות הראשונות לקראת יציאת העם אל החירות: