אך בה' אל תמרודו, הרב משה צוריאל

אך בה' אל תמרודו, הרב משה צוריאל

מה יש בחטא המרגלים שאין בעגל ושאר הקלקולים? מפני מה נקרא חטא זה בלשון נוראה: "מרד" (במדבר י"ד, ט') –

אמונה באלוקים כדאית שבעתיים

אמונה באלוקים כדאית שבעתיים

ריגול היא לא תופעה חדשה. לאורך ההיסטוריה מסופר רבות על משימות ריגול בשטחי אויב. אחת מהם, המפורסמת שבכולן, היא המסופרת

מהי המאיסה בארץ חמדה?

מהי המאיסה בארץ חמדה?

כתוב בפרשת 'שלח לך', 'במדבר' י"ג, בראשית הדיווח על מעשה המרגלים, כאשר עדיין נדרשה אבחנה דקה לניואנסים לשוניים של הדיווח,

מה היה חטא המרגלים?

מה היה חטא המרגלים?

הפעם נפגוש בפרשה את כולם. את כל בעלי הדעות וההשקפות, שנוצרו בעם מעת המגע הראשון עם הנושא של – ארץ