האמצעים והמטרה

האמצעים והמטרה

לבני האדם עלי אדמות יש תוכניות לרוב. לחלקם תוכניות להתפתחות ולהעצמה אישית ולחלקם תוכניות כלליות וגלובאליות יותר. כולנו אף עושים

סודות המשפט העברי

סודות המשפט העברי

"רצונכם לחיות?!" שאל-הודיע משה לעם, "האם מעוניינים אתם לרשת את הארץ?!" אם כן – אנא קיימו במלואו וכראוי את הפסוק