השמחה בסוכה

השמחה בסוכה

לשמוח – זו הפקודה שמקבל האדם מישראל לקראת חג הסוכות: "חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך. ושמחת