קנאה!

קנאה!

קורח התקנא במעמדו של אהרן, ומה הועיל במשטמתו? האם הזיק לאהרן? האם פגע במשה? לא ולא, רק בעצמו, במשפחתו ובכל

היכן נעלמה רחמנותו של משה?

היכן נעלמה רחמנותו של משה?

"…ותבקע האדמה אשר תחתיהם". "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש,