היצר ושיטת הסלמי..

היצר ושיטת הסלמי..

שיטת הסלאמי הינה כינוי שהעניק היהודי ההונגרי מתיאש ראקושי לשיטה הסטליניסטית בה נקט השלטון הקומוניסטי בניסיונו המוצלח להשתלט על מזרח