אתגר המשכן

אתגר המשכן

שימו לב לעובדה מעניינת הקשורה לבניית המשכן. משה, בצוו האלוקים, משרטט באזני העם את תכנית המשכן לפרטי פרטיו. הוא מסביר

חטא העגל ובניית המשכן, אליהו גוזלן

חטא העגל ובניית המשכן, אליהו גוזלן

פרשת ויקהל – פיקודי חטא העגל ובניית המשכן אליהו גוזלן מבוא כללי פרשת ויקהל באה אחרי פרשת חטא העגל ולציווי