התפקיד לשמו בא האדם לעולם

התפקיד לשמו בא האדם לעולם

הרבה משותף יש בין העולם לאדם. בגודלם הם אמנם שונים אך בתכונותיהם ובמבנה שלהם הם דומים והרבה ממה שיש בעולם