גישתו של האלו-הים

גישתו של האלו-הים

חוות דעת משפטית, מהווה בדרך כלל גם מסמך מסוים של קורות חיים. קריאה רציפה של פסקי דין, יכולה ללמד רבות

סודות המשפט העברי

סודות המשפט העברי

לפנות ערב, כאשר סגרו את המשרדים בעיר, והכל נהרו הביתה אל הפרברים. מר פלוני מיהר אל מכוניתו, אשר חנתה על

דת מול דת

דת מול דת

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". מבדיקה זריזה מהם המשפטים עליהם הכתוב דיבר נגלה להפתעתנו שהמשפטים אותם הוא מניח בפניהם עוסקים