לשון הרע דבר נורא!

לשון הרע דבר נורא!

בפרשתינו הלשון מועמדת לדין. לשון זו, המתגלגלת בפינו ויורה מילים לכל עבר, ללא חסך וללא מחשבה. הנה, כך הם פני