אהבה בצל התותחים

אהבה בצל התותחים

"כי תצא למלחמה על אויביך" (דברים כא, י) בראש פרשתנו אנו מוצאים שלושה סיפורים. שלושה מצבי אנוש, הכוללים בקרבם את