האם יעקב התנהג כראוי לאדם מאמין?

האם יעקב התנהג כראוי לאדם מאמין?

  האם נהג יעקב כמצופה מאדם מאמין? לכאורה, לא! – בכל אופן, לא כפי שנתפש בצורה שטחית המושג "מאמין" ברחובותינו

כוחה של מילה

כוחה של מילה

ב-14 בספטמבר 1880 חנכו את בית הקברות "סגולה" בפתח תקווה. ההלכה היהודית קובעת שכשחונכים שטח חדש עבור בית קברות, צריך