על רעיון הקרבת הקרבנות

על רעיון הקרבת הקרבנות

פרשת ויקרא עוסקת כולה בקורבנות. היא מפרטת את סוגי הקורבנות העולים על גבי המזבח ואת סיבת הבאתם אל המשכן. זוהי

הנשיא החוטא

הנשיא החוטא

כאשר התורה רוצה להודיע לנו מהו הקורבן שיביא הכהן שחטא, או העדה שסטתה מן הדרך, היא פותחת במילה "אם": "אם