לפרשת ויקהל

לפרשת ויקהל

המוני אנשים מוכשרים מסתובבים בעולם. חלקם מוכשרים יותר וחלקם פחות. ניתן אף לומר, אם נרצה, שכולנו מוכשרים. – לכל אחד

חטא העגל ובניית המשכן, אליהו גוזלן

חטא העגל ובניית המשכן, אליהו גוזלן

פרשת ויקהל – פיקודי חטא העגל ובניית המשכן אליהו גוזלן מבוא כללי פרשת ויקהל באה אחרי פרשת חטא העגל ולציווי