אבות האומה והיציאה לגלות

אבות האומה והיציאה לגלות

פרשיות השבוע האחרונות מדברות על שלוש דמויות מרכזיות, אברהם, יצחק ויעקב, הנקראים בפי כל 'אבות האומה'. דמויות רבות וחשובות מופיעות

הפועל העברי הראשון

הפועל העברי הראשון

יעקב הופיע בחוצות חרן בעוד היום גדול. שם, במבואות העיר, פגש רועי צאן הרובצים בשלווה עם עדריהם מסביב לבאר, שאת