"המשיח"

"המשיח"

ברגע המאושר ביותר בחייו – רגע מותו – פקח יעקב את עיניו והתבונן בעטרת שהקיפה את מיטת חוליו – שנים-עשר

סגירת חשבונות לפני מיתה

סגירת חשבונות לפני מיתה

שנים עשר בנים התאספו סביב למיטתו של האב הגווע (בראשית מט, א). היה זה רגע של אחדות, שהפגינו אבות שבטי