מה רוצה יוסף?

מה רוצה יוסף?

כל המעיין בפרשה הקודמת ובפרשה זו שואל את עצמו: מה באמת הייתה המטרה של יוסף בכל העימות עם האחים? האם