למה הוא לא סלח?!

למה הוא לא סלח?!

"ולא שמע אלי" (דברים ג, כו) מדוע, בפרק זה של המונולוג, סיפר משה רבנו לבני ישראל על תחנוניו באוזני האלוקים?

קולו של האלוקים

קולו של האלוקים

מתן תורה, המתואר בפרשה, היה מעמד נשגב ונורא הוד. לאחר מספר ימי הכנה עמדו כל העם סביב הר סיני והמתינו

נחמו נחמו עמי

נחמו נחמו עמי

נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם". משפט זה פותח תקופה בת שבעה שבועות, המתחילה לאחר תשעה באב ונקראת: "שבעה דנחמתא". בשבעה