ולא נחם אלו-הים, גדי אשל

ולא נחם אלו-הים, גדי אשל

להלן מקורות לדבר תורה בנושא הפסוק הפותח את הפרשה. לא מוגה! פרשת בשלח, שמות פרק יג, פסוק י"ז, פותחת: יז וַיְהִי

הרוח בקריעת ים סוף

הרוח בקריעת ים סוף

הנס הבולט ביותר שאירע בתקופת יציאת מצרים הוא קריעת ים סוף. כשנכנסו בני ישראל לתוך הים, נעמדו המים כחומה מימינם