לעזאזל…

לעזאזל…

מתי שולחים מישהו לעזאזל? לא יאמן, כל שנה, ועוד ביום הכיפורים! כך נהגו בעבר, שעה שבית המקדש עמד על תילו,