יום הכיפורים כתכנית הבראה לאדם

יום הכיפורים כתכנית הבראה לאדם

יום הכיפורים כ"תכנית הבראה לאדם" ( נערך ע"י אברהם ברקת. מתוך סידרת מאמרים בנושא דת – ומסורת שמפורסם בפורטל בתי

שתי השעירים

שתי השעירים

במרכז עבודת היום הקדוש ביותר בשנה עמדו שני שעירים – עזים זכרים. אחד נשחט והוקרב על גבי המזבח, ואילו חברו

קיצור הלכות עשרת ימי תשובה

קיצור הלכות עשרת ימי תשובה

א׳‏.    שינוי בחתימת "אתה קדוש" ו"השיבה שופטינו"‎ בתפילת שמונה עשרה בעשרת ימי תשובה, בסיום ברכת "אתה קדוש", במקום "ברוך את

קיצור הלכות יום הכיפורים

קיצור הלכות יום הכיפורים

ערב יום הכיפורים תפילת שחרית: אין אומרים 'מזמור לתודה ' , תחנון, ואבינו מלכנו. לפייס זה את זה: מפייסים ומבקשים מחילה