האם השואה עדין נחשבת?

האם השואה עדין נחשבת?

אבן בוחן חשובה לבחינת משמעות השואה, היא העובדה, שהשואה עדיין חשובה בעיני אויבי העם היהודי עד כדי כך, שהם רוצים