מלחמת יון והמכבים

מלחמת יון והמכבים

שמונת ימי החנוכה נזכרים ונעשים מידי שנה כזכר לניצחונם של ה"מכבים" בני חשמונאי את האימפריה היוונית. תקופה זו בה שלטו

קיצור הלכות חנוכה

קיצור הלכות חנוכה

נס חנוכה   נס חנוכה אירע באמצע תקופת בית שני לפני כ – 2150 שנה. באותו זמן חל רפיון גדול