זמני תפילות בבית הכנסת

יום חול:

שחרית: 6:00

מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה

שבת:

מנחה וקבלת שבת: 10 דק' אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית: 7:30

שיעור נביא: 45 דק' לפני מנחה

מנחה: 15 דק' לפני זמן הדלקת נרות